نمایش یک نتیجه

<h1>باسیلار</h1> باسیلار ، محصول بیولوژیک حاوی باکتری باسیلوس سوبتیلیس +محرک های رشد ریشه گیاهان است. همچنین حاوی اسیدهای آمینه، ویتامین ها،عناصر تغذیه ای و سایر عواملی است که درتحریک و فعال کردن رشد ریشه ها و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های محیط ریشه موثر خواهد بود . <strong>مهمترین تاثیرات باسیلار:</strong> <strong>-تقویت سیستم دفاعی گیاه در برابر بیماری های قارچی خاکزاد</strong> <strong>-توسعه سیستم ریشه گیاه و افزایش جذب آب و مواد غذائی</strong> <strong>-حاوی باکتری های فعال باسیلوس سوبتیلیس(.Bacillus subtilis SPP)</strong> این باکتری محیط اطراف ریشه راکلونیزه کرده و اجازه نفوذ قارچ های بیماری زای را نخواهدداد. باسیلار مقاوم تریشه ها رابه انواع تنش های محیطی نظیر سرما ،کم آبی،شوری و…افزایش می دهد. این کودبیولوژیک درتمام مراحل رشدی گیاه بخصوص هنگامی که توسعه ریشه ها ازاهمیت بیشتری برخوردار است مانند انتقال نشا،آلودگی به <a href=”https://fa.wikipedia.org/wiki/_” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>نماتد</a> ها ،بیماری های ریشه ای و…اهمیت بیشتری خواهد داشت.

انتهای محصولات

محتوایی برای بارگذاری وجود ندارد

بارگذاری محصولات بیشتر
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت